cena a prihlášky

Tlačivá potrebné k zaradeniu do kurzu

Doklad o zdravotnej spôsobilosti. pdf súbor

Žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia. pdf súbor

Súbory je potrebné vytlačiť obojstranne.

Na záverečné skúšky budete prihlásený po:
  • dodaní kolkových známok v hodnote 50€,
  • uhradení ceny výcviku,
  • vrátení učebných pomôcok,
  • absolvovaní kurzu prvej pomoci.
Všetko najneskôr do poslednej hodiny teórie.

Garantujeme Vám:

  • nedoplácanie za výcvik,
  • dodržanie dohodnutej sumy po jej uhradení,
  • skúšky na vozidle z výcviku,
  • maximálnu ústretovosť.

cena

Cena za výcvik žiadateľov o vodičské oprávnenie skupiny: B, B1 je stanovená dohodou. V našej autoškole cena za výcvik na skupinu B – podľa dohody. Uvedená cena je za celý kurz, vrátane ktorej je započítaná aj jazda na záverečnej skúške. Nakoľko nie sme platcami DPH k cene ho neúčtujeme! Individuálny kurz – Rýchlokurz je možný za príplatok.

KONDIČNÝ VÝCVIK

Cena kondičnej jazdy na osobné motorové vozidlo záleží od celkového počtu hodín, ktoré chcete absolvovať. V jeden deň je možné absolvovať najviac 3 kondičné lekcie.

OSTATNÉ

Informácie o konkrétnych cenách kurzov Vám radi poskytneme osobne.