TYP VÝCVIKU

Kondičné jazdy    / pre neaktívnych vodičov /

Sú určené záujemcom, ktorí neriadili vozidlo dlhšiu dobu a majú potrebu vyskúšať si samostatné riadenie vozidla, alebo si prejsť určité trasy. Prevádzajú sa pod dohľadom inštruktora na vozidle autoškoly. Po absolvovaní kondičných jázd je možnosť absolvovať jazdu na Vašom vozidle pod dohľadom inštruktora autoškoly. Záujemcovia si môžu:

  • stanoviť si individuálne počet hodín výcviku

  • určiť si trasu výcviku a čas výcviku / jazda cez víkendy, jazda v hustej mestskej premávke, jazda v noci a pod. /

  • nácvik špeciálnych zručností

  • určiť si miesto pristavenia vozidla

  • zapožičanie študijného materiálu

Školenie vodičov referentských vozidiel

Vodiči motorových vozidiel, ktorí vykonávajú činnosť vedenia vozidla v pracovnom pomere, alebo vedenie vozidla je predmetom podnikania, sú povinní podrobiť sa tomuto školeniu a záverečnému preskúšaniu.

 

OBSAH VÝCVIKU na "B" skupinu

SKÚŠKA

CENA