PRIHLÁŠKY

K zaradeniu do kurzu budete potrebovať:

 • žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia,
 • prihlášku do kurzu,
 • čestné vyhlásenie,
 • osvedčenie o absolvovaní kurzu,
 • doklad o zdravotnej spôsobilosti.
UVEDENÉ TLAČIVÁ DOSTANETE OD NÁS PRI PRIAMOM KONTAKTE

Na záverečné skúšky budete prihlásený po:

 • dodaní kolkových známok v hodnote 33€,
 • uhradení ceny výcviku,
 • vrátení učebných pomôcok,
 • absolvovaní kurzu prvej pomoci.

                             Všetko najneskôr do poslednej hodiny teórie. 

Garantujeme Vám:

 • nedoplácanie za výcvik,
 • dodržanie dohodnutej sumy po jej uhradení,
 • skúšky na vozidle z výcviku,
 • maximálnu ústretovosť.