CENA

VÝCVIK

Cena za výcvik žiadateľov o vodičské oprávnenie skupiny: B, B1 je stanovená dohodou v zmysle zákona o cenách číslo 18/1996 Z.z.

  • V našej autoškole cena za výcvik na skupinu  B - podľa dohody

  • Uvedená cena je za celý kurz, vrátane ktorej je započítaná aj jazda na záverečnej skúške.

  • Nakoľko nie sme platcami DPH k cene ho neúčtujeme!

  • Individuálny kurz - Rýchlokurz je možný za príplatok.  

KONDIČNÝ VÝCVIK

  • Cena kondičnej jazdy na osobné motorové vozidlo záleží od celkového počtu hodín, ktoré chcete absolvovať.

  • V jeden deň je možné absolvovať najviac 3 kondičné lekcie.

OSTATNÉ

Informácie o konkrétnych cenách  kurzov Vám radi poskytneme osobne.

 

 

OBSAH VÝCVIKU na "B" skupinu

TYP VÝCVIKU

SKÚŠKA